(alment) praktiserende læge

This is not a dictionary! - Search for "(alment) praktiserende læge" in The Danish Dictionary

  • January 15. 2013 from WordNet.dk

    (alment) praktiserende læge noun danish

    læge som efter en videreuddannelse i almen medicin ...