administrere

This is not a dictionary! - Search for "administrere" in The Danish Dictionary

  • January 9. 2013 by jonasmunk

    administrere danish Not categorised not validated

  • January 15. 2013 from WordNet.dk

    administrere verb danish

    (på andres vegne) udføre arbejde med at styre peng ... : Menighedsrådet administrerer mange penge