balance

This is not a dictionary! - Search for "balance" in The Danish Dictionary

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  samlet opgørelse af en virksomheds aktiver og pass ... : Balancen [: for banken] er faldet med 3,4 million til 94 millioner. Et fald på 3,4 procent

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  forskel mellem debet- og kreditsiden på en konto i ... : Balancen viser et overskud, der i 1989 var på 2 mia. kr.

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  tilstand af ligevægt mellem modsatrettede fysiske ... : Man skal køre med en vis hastighed for at holde balancen. Hvis cyklen står stille, så vælter den | den der ro, der er herude på landet, det giver altså en fantastisk indre balance

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  evne til at holde balancen : På grund af sygdommen har min datter problemer med balancen

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  situation el. tilstand hvor flere faktorer er afpa ... : Hvis ikke du finder en balance mellem ansvar og fornøjelser, kan du trygt regne med, at partner eller ægtefælle gør vrøvl

 • January 15. 2013 from WordNet.dk

  balance noun danish

  overensstemmelse mellem udgifter og indtægter : I Finansministeriet konstaterer man, at der bliver underskud på op mod 40 mia. kr. -- og det er vel at mærke muligt, fordi staten ikke behøver balance i regnskabet

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  a state of equilibrium

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  equality between the totals of the credit and debit sides of an account

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  harmonious arrangement or relation of parts or elements within a whole (as in a design); "in all perfectly beautiful objects there is found the opposition of one part to another and a reciprocal balance"- John Ruskin

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  equality of distribution

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  something left after other parts have been taken away; "there was no remainder"; "he threw away the rest"; "he took what he wanted and I got the balance"

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  the difference between the totals of the credit and debit sides of an account

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  (mathematics) an attribute of a shape or relation; exact reflection of form on opposite sides of a dividing line or plane

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  a weight that balances another weight

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  a wheel that regulates the rate of movement in a machine; especially a wheel oscillating against the hairspring of a timepiece to regulate its beat

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance noun english

  a scale for weighing; depends on pull of gravity

 • March 21. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance verb english

  bring into balance or equilibrium; "She has to balance work and her domestic duties"; "balance the two weights"

 • March 21. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance verb english

  compute credits and debits of an account

 • March 21. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance verb english

  hold or carry in equilibrium

 • March 21. 2016 from wordnet.princeton.edu

  balance verb english

  be in equilibrium; "He was balancing on one foot"

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  Balance noun english

  (astrology) a person who is born while the sun is in Libra

 • February 27. 2016 from wordnet.princeton.edu

  Balance noun english

  the seventh sign of the zodiac; the sun is in this sign from about September 23 to October 22