zar

This is not a dictionary! - Search for "zar" in The Danish Dictionary

  • January 15. 2013 from WordNet.dk

    zar noun danish

    (titel for) den mandlige monarkiske regent i Rusla ... : Zaren var enevældig og udøvede al magt selv. Det blev der større og større utilfredshed med i befolkningen

  • April 20. 2011 by jonasmunk

    Zar first name danish